EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

 

Vi tar löpande emot spontanansökningar inför framtida rekryteringsbehov!

 

Just för tillfället söker vi en ingenjör! 

 Se nedan!

Vi söker en ingenjör med kompetens och erfarenhet inom områdena

energiteknik, processteknik och rökgasrening.

Personen ska projektleda etablering och provdrift av en demoanläggning för torkning och pyrolys av organiska restflöden, se ekobalans.se/sv/teknologi/eco-s-organiskt, samt bedriva utvecklingsarbete med avseende på hela processen från substrathantering, material- och energiflöden i processen, till produkthantering.

För mer information kring tjänsten kontakta

VD Peter Csirmaz, tfn +46 705 15 37 89.

Skicka personligt brev och CV till: , med rubriken “Ingenjör energiteknik”.

Urval sker löpande varför vi gärna ser att du skickar din ansökan omgående.

Välkommen med din ansökan!