EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

 

Just för tillfället är alla tjänsterpå EkoBalans tillsatta!

Vi tar löpande emot spontanansökningar inför framtida rekryteringsbehov!