EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

 

“Utmärkelsen är ett erkännande av företagets banbrytande arbete inom området återföring av växtnäring, specifikt utvecklingen av deras teknologi för omvandling av avfall till fast gödselprodukt"

Priset delades ut i New York av vd Renée Lundholm och ordförande Steve Trygg på SACC New York, samt Thomas Strömberg, vice vd på Deloitte i Sverige.