EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

 

I höstas bjöd Helsingborgs stad tillsammans med NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp), NSR (Nordvästra Skånes Renhållning), Sustainable Business Hub, Win och Urban Magma in till innovationstävlingen Blackwater & Food Waste Challenge. Syftet var att få in förslag på lösningar på insamling och hantering av mat- och toalettavfall för det nya avloppssystem som ska byggas i stadsdelen Oceanhamnen. Ett 30-tal förslag skickades in från Indien, USA, Holland, Indonesien och Israel, utöver Sverige.

Vinnarna i innovationstävlingen kommer tillsammans utforma ett nytt avloppssystem i H+ i Helsingborg.

EkoBalans tävlingsbidrag E-complete i Blackwater & Food Waste Challange >>