EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

Ekobalans äntrar livsmedelsbranschen. Med teknologi för att återföra fosfor och kväve till kretsloppen vill Ekobalans bli mejeriernas och slakteriernas bästa vän.

Miljöteknikföretaget Ekobalans är kanske hittills mest förknippade med skogsnäringen, där de sedan starten 2008 bland annat sysslat med att erbjuda lösningar för att återföra aska till skog.

Nu ska Lundaföretaget bli ett välbekant namn även inom livsmedelsindustrin. Affärsidén går ut på att återföra den fosfor som i dag slösas bort och leder till övergödning tillbaka in i produktionscykeln.

Genom att separera fosfor och kväve från restflöden i produktionen kan det återanvändas, vilket innebär såväl ekonomiska som ekologiska fördelar.

Läs hela artikeln i FOOD Supply här