EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

Matavfall omvandlas till kretsloppsgödsel.

Skånska Dagbladet 8/1

LUND Åter­vin­ning av fos­for och kvä­ve ur rest­pro­duk­ter från ma­ten kan ge vins­ter både för bön­der­na och livs­me­dels­in­du­strin.
Lun­da­fö­re­ta­get Eko­ba­lans Fe­nix har ny­li­gen in­gått en av­sikts­för­klar­ing med ett svenskt me­je­ri för att pro­va me­to­den.

Läs mer...