EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

Matavfall omvandlas till kretsloppsgödsel.

Skånska Dagbladet 8/1

LUND Åter­vin­ning av fos­for och kvä­ve ur rest­pro­duk­ter från ma­ten kan ge vins­ter både för bön­der­na och livs­me­dels­in­du­strin.
Lun­da­fö­re­ta­get Eko­ba­lans Fe­nix har ny­li­gen in­gått en av­sikts­för­klar­ing med ett svenskt me­je­ri för att pro­va me­to­den.

Läs mer...

Ekobalans äntrar livsmedelsbranschen. Med teknologi för att återföra fosfor och kväve till kretsloppen vill Ekobalans bli mejeriernas och slakteriernas bästa vän.

Miljöteknikföretaget Ekobalans är kanske hittills mest förknippade med skogsnäringen, där de sedan starten 2008 bland annat sysslat med att erbjuda lösningar för att återföra aska till skog.

Nu ska Lundaföretaget bli ett välbekant namn även inom livsmedelsindustrin. Affärsidén går ut på att återföra den fosfor som i dag slösas bort och leder till övergödning tillbaka in i produktionscykeln.

Genom att separera fosfor och kväve från restflöden i produktionen kan det återanvändas, vilket innebär såväl ekonomiska som ekologiska fördelar.

Läs hela artikeln i FOOD Supply här

EkoBalans återvinner fosfor åt mejerijätte Lundabolaget Ekobalans Fenix har nyligen ingått en avsiktsförklaring med ett stort svenskt mejeri. I vår inleds pilotstudien som innebär att Ekobalans etablerar en fosforåtervinningsanläggning på mejeriet.

Ekobalans utvecklar och säljer en teknik för att återvinna fosfor och kväve direkt vid källan.

– Jag är en idealist, jag vill vara med och rädda världen. I slutänden handlar det om att säkra framtidens matproduktion och minska övergödningen samt gruvbrytningen av fosfor, säger Gunnar Thelin.

Läs hela artikeln här

EkoBalans söker säljare. Vi söker nu en säljare som kan möta våra kunder ute i deras verksamheter. I arbetet ingår kundmöten i främst Skandinavien och bedöms innebära 120-150 resdagar per år. Utöver detta förväntas du anordna seminarier och vara delaktig i den kontinuerliga förbättringen av säljmaterial.  Läs mer här >>