EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

EkoBalans söker en självgående drift/servicetekniker

EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska som förädlas till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel. Vi erbjuder även hållbara gödslingskoncept för jordbruk, skogsbruk och trädgård. Nu söker vi en drift/servicetekniker som ska ansvara för våra anläggningar.

Läs mer...