EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

Grundare EkoBalans Gunnar Thelin och Regionråd Pontus Lindberg Region SkåneEkoBalans Fenix AB tilldelas priset för sina lösningar för hållbar återvinning av fosfor och kväve. Ekobalans teknologier gör avfall till resurs genom att återcirkulera fosfor och kväve, vilket är mycket viktigt i ett framtida alltmer cirkulärt och fossilfritt samhälle.

Miljöpriset delas med Per Modig som tilldelas priset för sitt förverkligande av sin dröm och vision om att odla ekologiska baljväxter i Skåne och Sverige.

Foto: Peter Brinch

Nu gödslar MKB sina gröna tak med EkoBalans återvunna gödsel.

 

"Gröna tak hos MKB Fastighets AB gödslas med återvunnet material

Det återvunna gödningsmedlet innehåller fosfor som har utvunnits ur rötrester från reningsverk och kväve från restprodukter från stålindustrin. Att all kväve och fosfor i produkten är till 100 procent återvunnen minskar energibehovet i tillverkningen och minskar klimatpåverkan.

– För oss är proaktiva aktörer som MKB viktiga partners i omställningen till cirkulär ekonomi, säger Axel Granlund, VD på EkoBalans som tillverkar gödningsmedlet."

Läs MKB:s artikel här  >>

EkoBalans är ny partner i Livsmedelsakademin

Livsmedelsakademin - Nyheter

EkoBalans är ett spännande företag som vill påverka sin omvärld till att vara mer sparsam med näringsämnena fosfor och kväve. Det var genom rekommendationer som Ekobalans kom i kontakt med Livsmedelsakademin, och efter givande första möten går nu företaget in som partner i vårt nätverk.

Läs mer...

Ekobalans ingår samarbetsavtal med Purac AB

Sydsvenskan 8till5

EkoBalans har utvecklat teknologier för att återvinna fosfor och kväve från reningsverk, biogaasproducenter och livsmedelsindustrier. Näringsämnena förädlas sedan till gödselmedel fri från kadmium som återförs till bönderna.

Läs mer...