EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

Ekobalans Fenix AB

 

 

Vision 300w

Tel: +46 (0)72 203 79 31