EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

Nu gödslar MKB sina gröna tak med EkoBalans återvunna gödsel.

 

"Gröna tak hos MKB Fastighets AB gödslas med återvunnet material

Det återvunna gödningsmedlet innehåller fosfor som har utvunnits ur rötrester från reningsverk och kväve från restprodukter från stålindustrin. Att all kväve och fosfor i produkten är till 100 procent återvunnen minskar energibehovet i tillverkningen och minskar klimatpåverkan.

– För oss är proaktiva aktörer som MKB viktiga partners i omställningen till cirkulär ekonomi, säger Axel Granlund, VD på EkoBalans som tillverkar gödningsmedlet."

Läs MKB:s artikel här  >>