EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

EkoBalans tilldelades Win Business Award 2017. "For securing large customers on a huge market and making impressive deals with WIN partners."

Vattenacceleratorn WIN är ett initiativ från vattenbranschen och arbetar med att snabba på innovationstakten och få ut innovationer på marknaden. Priset delades ut på WINs 5-årsjubileum.