EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

Bäste affärskollega,

 
Vill på detta enkla sätt ge dig följande positiva nyheter från EkoBalans.
 
Avtalen haglar in på EkoBalans! Kul tycker vi!
 
Vi lägger till ytterligare ett som är signerat och klart med ........  NCC. Härligt. 
 
ncc
 
Bifogad bild.....Glada EkoBalanserare tillsammans med Marcus från NCC.
 
Leverans är december 2020.
 
Vad vi skall göra?..... Avskilja fosfor och kväve från restflöden...... och återanvända näringsämnena där det behövs mest nämligen åkrarna..... sk Växtgodis.....Mums.
 
Nu är det på riktigt......