EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

Läs om EkoBalans i Cirkulation.   Reningsverkens facktidning sätter i sitt senaste nummer fingret på varför utvecklingen av tekniker för fosforåtervinning i Sverige går för långsamt i jämförelse med uppsatta miljömål eller andra delar av världen. Som enda representant i Sverige med teknik för återvinning av fosfor ur reningsverkens flöde, samtalar EkoBalans grundare Gunnar Thelin med Hans Carlsson, teknisk expert på Thyréns, om vad som skulle behövas för att sätta fart på utvecklingen. För lösningarna finns runt hörnet!  Cikulation- Fosforutvinning under utveckling! Text: Erik Wninfors Wannberg