EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

EkoBalans  går in i en kommersiell fas och rekryterar Axel Granlund som VD. För att öka expansionstakten har 6 MSEK finansiering säkrats från nuvarande ägare för att bygga ytterligare två anläggningar för omhändertagande av rötrest.

Pressrelase  2012-05-07

Läs mer...