EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

Läs mer om fosforns kretslopps möjligheter i artikel i SvD

 

The VALUEWASTE project, a European initiative coordinated by CETENMA (Centro Tecnológico de la Energía y Medio Ambiente), has been granted funding by the European Commission, under the “Societal Challenge 2” programme (under Horizon 2020). The project consortium is made up of 19 partners from 6 different countries across Europe.

The VALUEWASTE project proposes an integrated approach in urban biowaste upcycling for the production of high-value bio-based products, developing the first complete solution to fully valorise biowaste that can be replicated across Europe.

Our role within the project will develop nitrogen extraction from dewatering reject in pilot scale, deliver solutions for digestate dewatering and drying, and productifying dried digestate, extracted nitrogen and extracted phosphorus.


The project started on November 2018, it will last 4 years and gathers 17 partners from 6 different countries. CETENMA (ES) – coordinator-, Innovarum (ES), Savonia University of Life Sciences (FI), CESPA Servicios Urbanos de Murcia (ES), Ayuntamiento de Murcia (ES), ITAINNOVA (ES), Unibio AS (DK), Agro Business Park (DK), UNE (ES), Nutrients Recovery Systems (BE), Ekobalans Fenix AB (SE), INDEREN (ES), GAIKER (ES), ENTOMO (ES), SEAH (FR), Kalundborg Kommune (DK) and European Biomass Industry Association (BE).

 

ValueWaste Horizon 2020 

 

Horizon 2020 EU

Horizon 2020 European Union Funding for Research & Innovation

 

“This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No 818312”

För andra året i rad ställde EkoBalans ut på Borgeby fältdagar 27-28 juni.

Besökarna kunde bland annat bekanta sig med vår nya kretsloppsgödsel. 

 

Tack för den överväldigande responsen vi fick på vår Världsnyhet -  Kretsloppsgödsel mull & mikro!

 

 

Emma Berginger besökte EkoBalans

 Läs Emmas inlägg på Instagram!

 

 

 

RE:Source/Energimyndigheten har beviljat EkoBalans 1,6 miljoner kronor för projektet

Kväveåtervinning – nyckel till cirkulär ekonomi

RE:Source/Energimyndigheten har beviljat EkoBalans 1,6 miljoner kronor för projektet Kväveåtervinning – nyckel till cirkulär ekonomi. I projektet ska EkoBalans teknologi eco:N, för utvinning av kväve, testas i pilotskala. Teknologin är nyckeln som har saknats för att möjliggöra resurs- och kostnadseffektiv återvinning av kväve på reningsverk och för att förädla biogödsel. Kvävet kommer ut i en ren, torr och högkoncentrerad form som kan lagras och återanvändas där den ger störst värde. Till skillnad från konventionell kvävereningsteknik avgår inga gaser i utvinningen, kvävet återvinns i stället till en ren gödselresurs som sparar energi, minskar klimatbelastningen och förbättrar ekonomin.

I projektet ska tekniken testas i pilotskala på olika kväverika vatten som till exempel restflöden från biogödsel och reningsverk. Slutprodukten blir till en fast kväveprodukt. I ett delprojekt ska RISE (f d SP Sveriges tekniska forskningsinstitut) gör en miljösystemanalys där utvinning av kväve med eco:N jämförs med konventionell reningsteknik och användning av gödselprodukter med utvunnet kväve jämförs med spridning av obehandlad biogödsel.

Läs om Re:Source