EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

EkoBalans och Alviksgården bygger pionjäranläggning för rötrestförädling

EkoBalans har tecknat avtal med Alviksgården utanför Luleå om leverans av anläggning för förädling av rötrest till 1 700 ton fasta gödselprodukter per år och försäljning av gödselprodukterna

 

Rötrester från biogasproduktion är ett bra och balanserat, men mycket utspätt, gödselmedel. Den höga vattenhalten på ca 96 % gör hanteringen kostsam. EkoBalans har utvecklat en behandlingsprocess där rötresten avvattnas och torkas och kväve och fosfor utvinns från avvattningsrejektet så att återstående restvatten blir tillräckligt rent för att släppa ut. Den torkade rötresten, fosforn och kvävet blandas och pelleteras till en torr kretsloppsgödsel-produkt. Processen har stora fördelar avseende resursbesparing och miljöpåverkan.

"Genom att avskilja vattnet ur rötresten minskar vi mängden till en tjugondel av ursprunglig volym. Det ger stora fördelar för både plånboken och miljön. Slutprodukten blir ett koncentrerat, välbalanserat gödselmedel som kan ersätta handelsgödsel och dessutom innehåller organiskt material och mikronäringsämnen." säger Gunnar Thelin, grundare och utvecklingschef på EkoBalans.

Byggnation av anläggningen, som blir den första i världen i sitt slag, kommer att påbörjas våren 2020 och uppstart är planerad till vintern 2020/2021.

"Affären med Alviksgården etablerar EkoBalans som leverantör av hållbara lösningar för hantering av samhällets restflöden" säger Axel Granlund, styrelseordf i EkoBalans.

"Med investering i rötrestförädling får vi en långsiktigt kostnadseffektiv och hållbar lösning för avsättning av rötresten" säger Mikael Hugoson, ägare av Alviksgården.

npk utan data2 

För mer information kontakta:

Gunnar Thelin, EkoBalans, , 070 922 7473

Mikael Hugoson, Alviksgården, , 0920 77542

Bäste affärskollega,

 
Vill på detta enkla sätt ge dig följande positiva nyheter från EkoBalans.
 
Avtalen haglar in på EkoBalans! Kul tycker vi!
 
Vi lägger till ytterligare ett som är signerat och klart med ........  NCC. Härligt. 
 
ncc
 
Bifogad bild.....Glada EkoBalanserare tillsammans med Marcus från NCC.
 
Leverans är december 2020.
 
Vad vi skall göra?..... Avskilja fosfor och kväve från restflöden...... och återanvända näringsämnena där det behövs mest nämligen åkrarna..... sk Växtgodis.....Mums.
 
Nu är det på riktigt......

Läs mer om fosforns kretslopps möjligheter i artikel i SvD

 

The VALUEWASTE project, a European initiative coordinated by CETENMA (Centro Tecnológico de la Energía y Medio Ambiente), has been granted funding by the European Commission, under the “Societal Challenge 2” programme (under Horizon 2020). The project consortium is made up of 19 partners from 6 different countries across Europe.

The VALUEWASTE project proposes an integrated approach in urban biowaste upcycling for the production of high-value bio-based products, developing the first complete solution to fully valorise biowaste that can be replicated across Europe.

Our role within the project will develop nitrogen extraction from dewatering reject in pilot scale, deliver solutions for digestate dewatering and drying, and productifying dried digestate, extracted nitrogen and extracted phosphorus.


The project started on November 2018, it will last 4 years and gathers 17 partners from 6 different countries. CETENMA (ES) – coordinator-, Innovarum (ES), Savonia University of Life Sciences (FI), CESPA Servicios Urbanos de Murcia (ES), Ayuntamiento de Murcia (ES), ITAINNOVA (ES), Unibio AS (DK), Agro Business Park (DK), UNE (ES), Nutrients Recovery Systems (BE), Ekobalans Fenix AB (SE), INDEREN (ES), GAIKER (ES), ENTOMO (ES), SEAH (FR), Kalundborg Kommune (DK) and European Biomass Industry Association (BE).

Read more  here .

 

ValueWaste Horizon 2020 

 

Horizon 2020 EU

Horizon 2020 European Union Funding for Research & Innovation

 

“This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No 818312”

För andra året i rad ställde EkoBalans ut på Borgeby fältdagar 27-28 juni.

Besökarna kunde bland annat bekanta sig med vår nya kretsloppsgödsel. 

 

Tack för den överväldigande responsen vi fick på vår Världsnyhet -  Kretsloppsgödsel mull & mikro!