EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

Nu gödslar MKB sina gröna tak med EkoBalans återvunna gödsel.

 

"Gröna tak hos MKB Fastighets AB gödslas med återvunnet material

Det återvunna gödningsmedlet innehåller fosfor som har utvunnits ur rötrester från reningsverk och kväve från restprodukter från stålindustrin. Att all kväve och fosfor i produkten är till 100 procent återvunnen minskar energibehovet i tillverkningen och minskar klimatpåverkan.

– För oss är proaktiva aktörer som MKB viktiga partners i omställningen till cirkulär ekonomi, säger Axel Granlund, VD på EkoBalans som tillverkar gödningsmedlet."

Läs MKB:s artikel här  >>

EkoBalans är ny partner i Livsmedelsakademin

Livsmedelsakademin - Nyheter

EkoBalans är ett spännande företag som vill påverka sin omvärld till att vara mer sparsam med näringsämnena fosfor och kväve. Det var genom rekommendationer som Ekobalans kom i kontakt med Livsmedelsakademin, och efter givande första möten går nu företaget in som partner i vårt nätverk.

Läs mer: EkoBalans är ny partner i Livsmedelsakademin

Ekobalans ingår samarbetsavtal med Purac AB

Sydsvenskan 8till5

EkoBalans har utvecklat teknologier för att återvinna fosfor och kväve från reningsverk, biogaasproducenter och livsmedelsindustrier. Näringsämnena förädlas sedan till gödselmedel fri från kadmium som återförs till bönderna.

Läs mer: Ekobalans Fenix AB och Purac AB ingår...

Matavfall omvandlas till kretsloppsgödsel.

Skånska Dagbladet 8/1

LUND Åter­vin­ning av fos­for och kvä­ve ur rest­pro­duk­ter från ma­ten kan ge vins­ter både för bön­der­na och livs­me­dels­in­du­strin.
Lun­da­fö­re­ta­get Eko­ba­lans Fe­nix har ny­li­gen in­gått en av­sikts­för­klar­ing med ett svenskt me­je­ri för att pro­va me­to­den.

Läs mer: Matavfall omvandlas till kretsloppsgödsel

Ekobalans äntrar livsmedelsbranschen. Med teknologi för att återföra fosfor och kväve till kretsloppen vill Ekobalans bli mejeriernas och slakteriernas bästa vän.

Miljöteknikföretaget Ekobalans är kanske hittills mest förknippade med skogsnäringen, där de sedan starten 2008 bland annat sysslat med att erbjuda lösningar för att återföra aska till skog.

Nu ska Lundaföretaget bli ett välbekant namn även inom livsmedelsindustrin. Affärsidén går ut på att återföra den fosfor som i dag slösas bort och leder till övergödning tillbaka in i produktionscykeln.

Genom att separera fosfor och kväve från restflöden i produktionen kan det återanvändas, vilket innebär såväl ekonomiska som ekologiska fördelar.

Läs hela artikeln i FOOD Supply här