EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

EkoBalans i stort Vinnovaprojekt. VINNOVA har beviljat projektet Den varma och rena staden 10 miljoner kronor under 2014-2016. Projektets hela omfattning är på 20,4 miljoner kronor.

Målet är att utveckla metoder för att rena avloppsvatten bättre och effektivare och för att producera gödningsämnen, biogas, rent vatten och algprodukter ur avloppsvattnet.

EkoBalans roll är att utveckla utvinning av näringsämnen i två nya nya koncept för avloppsvattenrening.

Projektet koordineras av Lunds kommun. Utöver EkoBalans deltar Alfa Laval, AnoxKaldnes, Aquaporin, Biomil, Norups gård Bioraff, VA SYD, NSVA, Sydvatten, ESS, Heliospectra, Hydrotech, Kraftringen, LTH, Purac, SLU och Trelleborgs kommun.

Läs om EkoBalans i Cirkulation.   Reningsverkens facktidning sätter i sitt senaste nummer fingret på varför utvecklingen av tekniker för fosforåtervinning i Sverige går för långsamt i jämförelse med uppsatta miljömål eller andra delar av världen. Som enda representant i Sverige med teknik för återvinning av fosfor ur reningsverkens flöde, samtalar EkoBalans grundare Gunnar Thelin med Hans Carlsson, teknisk expert på Thyréns, om vad som skulle behövas för att sätta fart på utvecklingen. För lösningarna finns runt hörnet!  Cikulation- Fosforutvinning under utveckling! Text: Erik Wninfors Wannberg

EkoBalans på plats i Almedalen!                  

EkoBalans finns på plats i Visby under Almedalsveckan. Vi ska bland annat medverka vid ett seminarium om Skåne som modellregion för miljöteknikexport: Nu gör vi innovation - samtal med VD:arna för Skånes öppna innovationsarenor. kl.10:30-11:30 den 4/7. Se http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/15145?redir=%23eidx_5

EkoBalans i Kina med miljöministern.   EkoBalans deltog i en delegation till Kina 27-31 maj ledd av miljöminister Lena Ek för att främja export av svensk miljöteknik, se http://www.regeringen.se/sb/d/8149/a/217933.

EkoBalans var ett av ett tjugotal svenska företag inom miljöteknik som bjudits in att delta. I programmet ingick bland annat två seminarier, i Beijing 29 maj och i Shanghai 31 maj, där samarbetsmöjligheter mellan Sverige och Kina på miljöteknikområdet diskuterades och deltagande företag presenterades.EkoBalans i Kina med miljöministern.