EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

Läs om EkoBalans i Sydsvenskan! Slam blir näringsrika kulor!

Näring ur avloppsslam. Ja, små kulor som produceras av helsingborgarnas avlopp kan vara lösningen på en flera decennier lång miljödiskussion. Näring återförs till åkrarna men i den här formen fri från tungmetaller, smittämnen och kemikalier.

Läs hela artikeln genom att klicka på länken nedan!

http://www.sydsvenskan.se/sverige/slam-blir-naringsrika-kulor/

Miljöteknikbolaget EkoBalans har kommit överens med Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) om att fortsätta driften av EkoBalans pilotanläggning för utvinning av fosfor ur rötslam. Under 2013 beräknas upp till 40 ton fosforråvara, i form av mineralet struvit, utvinnas vid Öresundsverket i Helsingborg.

Läs mer: EkoBalans utvinner fosfor ur slam på...

Träffa EkoBalans på VA mässa i Göteborg. EkoBalans ställer ut på årets upplaga av VA-mässan i Göteborg. Mässan går av stapeln mellan den 18-20 september 2012.

VA-mässan är branschens viktigaste mötesplats. Här samlas hela branschen under tre kunskapsintensiva dagar.

EkoBalans ställer ut inom konceptet Biogas Highway och du hittar oss i monter B08:66.

Välkommen!

EkoBalans söker en självgående drift/servicetekniker

EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska som förädlas till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel. Vi erbjuder även hållbara gödslingskoncept för jordbruk, skogsbruk och trädgård. Nu söker vi en drift/servicetekniker som ska ansvara för våra anläggningar.

Läs mer: Vi söker en självgående drift/servicetekniker

EkoBalans  går in i en kommersiell fas och rekryterar Axel Granlund som VD. För att öka expansionstakten har 6 MSEK finansiering säkrats från nuvarande ägare för att bygga ytterligare två anläggningar för omhändertagande av rötrest.

Pressrelase  2012-05-07

Läs mer: EkoBalans rekryterar ny VD och säkrar...