EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

EkoBalans ställer ut på Borgeby fältdagar 28-29 juni.

Välkomna att besök vår monter K 83, och ta en titt på vår mobila testanläggning för utvinning av fosfor och kväve och kretsloppsgödselprodukter.

Läs mer om Borgeby fältdagar här >>

I stället för att se avfall och restflöden som problem som medför höga kostnader att göra sig av med, kan de bli vinstgivande tillgångar.

Vi står inför ett paradigmskifte menar Gunnar Thelin. Om vi är sju miljarder människor i världen kan vi inte fortsätta med en matproduktion som är baserad på ändliga resurser. Det säger sig självt att vi måste börja hushålla med växtnäring. Det är en global överlevnadsfråga – för det går inte att producera mat utan växtnäring.

Läs hela artikeln i Analys Samhälle med fokus på Sverige här >>

Korpaplanerna på Klostergården i Lund blir först i Sveriges med att gödsla sin fotbollsplan med återvunnen och lokalproducerad gödsel. EkoBalans gödselprodukt är tillverkad så att den rakt av kan ersätta vanlig handelsgödsel. Samma maskinpark kan användas som för vanlig handelsgödsel. Näringsvärdet är likvärdigt avseende N:P:K men med extra magnesium. Smidigt och enkelt, samtidigt tog Lund ett stort steg mot ett hållbart samhälle med en välutvecklad cirkulär ekonomi.

 

 

 

 

EkoBalans tilldelades Win Business Award 2017. "For securing large customers on a huge market and making impressive deals with WIN partners."

Vattenacceleratorn WIN är ett initiativ från vattenbranschen och arbetar med att snabba på innovationstakten och få ut innovationer på marknaden. Priset delades ut på WINs 5-årsjubileum.

Grundare EkoBalans Gunnar Thelin och Regionråd Pontus Lindberg Region SkåneEkoBalans Fenix AB tilldelas priset för sina lösningar för hållbar återvinning av fosfor och kväve. Ekobalans teknologier gör avfall till resurs genom att återcirkulera fosfor och kväve, vilket är mycket viktigt i ett framtida alltmer cirkulärt och fossilfritt samhälle.

Miljöpriset delas med Per Modig som tilldelas priset för sitt förverkligande av sin dröm och vision om att odla ekologiska baljväxter i Skåne och Sverige.

Foto: Peter Brinch