Vår vision och verksamhet

Cirkulär ekonomi är motsatsen till slit och släng-samhället. I en cirkulär ekonomi använder vi de resurser som redan finns i samhället i stället för nya råvaror. För EkoBalans innebär cirkulär ekonomi att dra nytta av restflöden från lantbruk, reningsverk och industri. Om vi fick bestämma skulle alla restflöden, som innehåller fosfor, kväve och ämnen som bidrar till en förbättring av markens egenskaper, kallas resursflöden. Där det finns resursflöden, där vill EkoBalans arbeta.

Investera i din jordhälsa

Varför pratar vi så gärna om god jordhälsa?

God jordhälsa innebär levande jordar med väl fungerande ekosystemprocesser och som har hög resiliens och anpassningsförmåga till skiftande förutsättningar. En god jordhälsa är en förutsättning för långsiktigt hållbar produktion av livsmedel och skötsel av grönytor. Med EkoBalans Kretsloppsgödsel får du långsiktigt positiva effekter på din jordhälsa som skapar förutsättningar för att du ska få en hållbar produktion. 

Boka ett möte

Är din verksamhet förberedd inför framtidens krav?

Vi på EkoBalans är intresserade av din verksamhet och vill hjälpa dig att göra förbättringar, som bättre klimatnytta och mer resurseffektiv hantering. Du kan rådfråga oss om sådant som är kopplat till restflödeshantering i din verksamhet, exempelvis hur lagstiftningen påverkar din verksamhet, kostnader för olika alternativ och vilka av EkoBalans lösningar som är aktuella för dig.

shutterstock_50040145

Cirkulär växtnäring och jordförbättring

EkoBalans anläggning på Hammarby Sjöstadsverk

På vår anläggning vid Hammarby Sjöstadsverk har vi tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet testat och optimerat en världsunik teknik för kväveåtervinning, eco:N. Inom kort är vår teknik ute hos användare i egenskap av två fullskaleanläggningar.

Cirkulär växtnäring och jordförbättring

EkoBalans tillverkar gödsel- och jordförbättringsmedel ur europeiskt bioavfall

Sedan 2018 levererar vi spetskompetens och teknik till det EU-finansierade projektet, Value Waste. Projektet är ett europeiskt initiativ för att testa hur hantering av utsorterat bioavfall från hushållen kan användas i cirkulära system. Ett projekt som kommer att generera sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar.

VW Poster_web

Arbeta hos EkoBalans

Vill du bli en del av oss på EkoBalans?

Vi tar gärna emot spontanansökningar inför framtida rekryteringar. 
daria-nepriakhina-_XR5rkprHQU-unsplash

EkoBalans håller dig uppdaterad

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa om nya tekniker, förändringar i lagstiftning och annat som vi vill dela med oss av.

Cirkulär växtnäring och jordförbättring

Med biokol kan du förbättra odlingen

I biokol binds kol från restflödena i en oregelbunden, stabil och porös struktur som har många fördelar både i växtodlingen och för klimatet. Biokol är en kompakt version av sitt råmaterial med högre andel kol och mycket liten andel väte och syre.
brooke-cagle-hUnZsIX0_wA-unsplash

Om oss

Om EkoBalans

EkoBalans har lösningen för cirkulära system

Vi på EkoBalans vill att samhällets organiska restflöden nyttjas hållbart med fullbordade kretslopp för växtnäringsämnen som kväve och fosfor. Därför levererar vi lösningar för återvinning av växtnäring och hållbar hantering av restflöden från reningsverk, biogasanläggningar, livsmedelsindustri och lantbruk. Med dessa tekniklösningar förädlar vi restflödena till högkvalitativa gödselmedel och jordförbättringsprodukter.

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer om oss eller har några frågor eller funderingar? tveka inte att höra av dig.