Slamutredningen är här

Regeringens sedan länge väntade utredning om slamspridningsförbud och krav på fosforåterföring är här. Utredarna föreslår två scenarier för slamspridning, totalt förbud eller förbud med undantag för spridning av kvalitetssäkrat slam till åkermark: “Scenariot innebär ett grundläggande förbud mot all spridning av avloppsslam på alla marker med undantag för spridning av kvalitetssäkrat slam på produktiv jordbruksmark.” …

Slamutredningen är här Läs mer »