Äntligen är vi igång med bygget i Helsingborgs nya Reco Lab!

eco:N i Helsingborg

Måndag den 7:e september lossade vi de första delarna av EkoBalans bidrag till Helsingborg stads nya miljöprojekt, Reco Lab. Vi installerar våra teknologier, eco:P och eco:N, för att förädla vätska från toalettvatten och matavfall. Med eco:P tar vi vara på fosfor i form av stuvit och med eco:N kväve som ammoniumsulfat.

Reco Lab kommer att bli ett modernt reningsverk som omhändertar avlopp och matavfall från Helsingborgs nya stadsdel Oceanhamnen. Helsingborg är en stad som vill prova helt nya sätt att tänka återvinning och miljö på och har precis blivit utnämnd till en av Europas mest innovativa städer.

”Vi är stolta över att få möjligheten att leverera vår första kommersiella anläggning till ett så spännande och prestigefyllt projekt, och även exalterade över att nu äntligen få se bygget växa fram”, säger EkoBalans projektansvarige Runar Åsly.

Läs mer om EkoBalans processer och teknologier på:

Läs mer om Reco Lab på:

Dela inlägget