Cirkulära lösningar

Våra verksamhetsområden

Vad gör vi

Ekobalans kan hjälpa dig

Vi på EkoBalans är intresserade av din verksamhet – Boka ett möte med oss

Vi erbjuder dig cirkulära lösningar

EkoBalans utvecklar kompletta system för hållbar restflödeshantering. Våra tekniker samspelar med andra tekniklösningar så att hanteringen blir kostnadseffektiv, resurseffektiv och hållbar. Vi vill att växtnäringen ska nå ut till odlaren i form av funktionella och attraktiva produkter.

EkoBalans har tekniklösningar för att tillverka gödselprodukter och jordförbättringsprodukter, oavsett om du har avloppsvatten från livsmedelsindustri, slam från avloppsreningsverk, biogödsel från biogasanläggning, eller något annat. Vi är ditt stöd genom hela processen; vid bedömning av ditt restflöde, vid beslut om lämplig behandlingsteknik, och vi bistår med kunskaper om krav på produktkvalitet, användbarhet i växtodling och avsättningsmöjligheter. Vi hjälper dig med allt från förstudier och testkörningar till fullskaliga installationer och att ta fram bra affärsmodeller för att uppnå en effektiv och hållbar restflödeshantering.

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer om oss eller har några frågor eller funderingar? tveka inte att höra av er.