Ekobalans i kina med miljöministern

EkoBalans i Kina med miljöministern.   EkoBalans deltog i en delegation till Kina 27-31 maj ledd av miljöminister Lena Ek för att främja export av svensk miljöteknik, se http://www.regeringen.se/sb/d/8149/a/217933.

EkoBalans var ett av ett tjugotal svenska företag inom miljöteknik som bjudits in att delta. I programmet ingick bland annat två seminarier, i Beijing 29 maj och i Shanghai 31 maj, där samarbetsmöjligheter mellan Sverige och Kina på miljöteknikområdet diskuterades och deltagande företag presenterades.EkoBalans i Kina med miljöministern.

Dela inlägget