npk_utan_data2

EkoBalans och Alviksgården bygger pionjäranläggning för rötrestförädling

EkoBalans har tecknat avtal med Alviksgården utanför Luleå om leverans av anläggning för förädling av rötrest till 1 700 ton fasta gödselprodukter per år och försäljning av gödselprodukterna

Rötrester från biogasproduktion är ett bra och balanserat, men mycket utspätt, gödselmedel. Den höga vattenhalten på ca 96 % gör hanteringen kostsam. EkoBalans har utvecklat en behandlingsprocess där rötresten avvattnas och torkas och kväve och fosfor utvinns från avvattningsrejektet så att återstående restvatten blir tillräckligt rent för att släppa ut. Den torkade rötresten, fosforn och kvävet blandas och pelleteras till en torr kretsloppsgödsel-produkt. Processen har stora fördelar avseende resursbesparing och miljöpåverkan.

”Genom att avskilja vattnet ur rötresten minskar vi mängden till en tjugondel av ursprunglig volym. Det ger stora fördelar för både plånboken och miljön. Slutprodukten blir ett koncentrerat, välbalanserat gödselmedel som kan ersätta handelsgödsel och dessutom innehåller organiskt material och mikronäringsämnen.” säger Gunnar Thelin, grundare och utvecklingschef på EkoBalans.

Byggnation av anläggningen, som blir den första i världen i sitt slag, kommer att påbörjas våren 2020 och uppstart är planerad till vintern 2020/2021.

”Affären med Alviksgården etablerar EkoBalans som leverantör av hållbara lösningar för hantering av samhällets restflöden” säger Axel Granlund, styrelseordf i EkoBalans.

”Med investering i rötrestförädling får vi en långsiktigt kostnadseffektiv och hållbar lösning för avsättning av rötresten” säger Mikael Hugoson, ägare av Alviksgården.

För mer information kontakta:

Gunnar Thelin, EkoBalans, gunnar.thelin@ekobalans.se , 070 922 7473

Mikael Hugoson, Alviksgården, mikael.hugoson@hugosons.se , 0920 77542

Dela inlägget