Ekoblalans är ny partner i livsmedelsakademin

EkoBalans är ett spännande företag som vill påverka sin omvärld till att vara mer sparsam med näringsämnena fosfor och kväve. Det var genom rekommendationer som Ekobalans kom i kontakt med Livsmedelsakademin, och efter givande första möten går nu företaget in som partner i vårt nätverk.

EkoBalans är ett miljöteknikföretag som har sitt ursprung ur forskning vid Lunds universitet. År 2008 grundades företaget av Gunnar Thelin som tidigare forskat på växters näringsförsörjning och näringsbalanser i skogsbruk. Under sina forskningsår irriterades Gunnar över att vårt samhälle slösar med värdefulla naturresurser såsom fosfor och kväve, och bestämde sig för att göra något åt saken.

EkoBalans utvecklar idag en teknik för att återvinna fosfor och kväve från reningsverk, biogasproducenter och livsmedelsindustrier. Dessa näringsämnen förädlas och återförs sedan till bönder i form av gödsel. Tekniken hjälper företag att värna om miljön, samtidigt som man sparar pengar.

Det lilla företaget är idag inne i en expansionsfas men vill samtidigt vara med och driva de stora frågorna för livsmedelsbranschen.

 – Vi upplever att Livsmedelsakademin är ett bra forum för att diskutera stora frågor som trovärdighet för branschen och framtidens livsmedelsförsörjning. Detta är frågor som är väldigt viktiga för oss, berättar Axel Granlund, VD för EkoBalans.

Företagets förväntningar på partnerskapet är att tillsammans med Livsmedelsakademin kunna driva systemskiften mot en mer hållbar livsmedelsproduktion. Detta kan vara ett steg mot att ytterligare bygga upp konsumentförtroendet för våra skickliga livsmedelsproducenter tror Gunnar Thelin.

– Vi har fått goda rekommendationer vad gäller Livsmedelsakademin. Nätverket omtalas i väldigt positiva ordalag och tycks ligga i framkant för att återvinna konsumenternas förtroende säger Gunnar Thelin.

Vi på Livsmedelsakademin är verkligen glada över att kunna välkomna denna nya partner till vårt dynamiska nätverk och ser fram emot framtida gemensamma projekt och utmaningar!

Dela inlägget