Kretsloppsgödsel

Våra verksamhetsområden

Vad gör vi

Ekobalans kan hjälpa dig

Vi på EkoBalans är intresserade av din verksamhet – Boka ett möte med oss

EkoBalans gödsel- och jordförbättringsprodukter är baserade på återvunnen växtnäring. Med dessa produkter kan du producera livsmedel och foder och din produktion blir cirkulär på riktigt.

KretsloppsNPK++

KretsloppsNPK++ är en pelleterad produkt som består av avvattnad och torkad rötrest från biogasproduktion, struvit och ammoniumsulfat, som är utvunna med EkoBalans teknologier, samt kaliumklorid. Med sitt höga och balanserade innehåll av NPK är den en fullgod ersättare till de flesta fossilbaserade NPK-produkter. Därutöver innehåller produkten vitalitetsstärkande mikronäringsämnen och organiskt material som stärker jordens mullhalt.

Produkten kommer att finnas tillgänglig i större skala till odlingssäsongen 2020. Anmäl intresse till oss här.

Eclipse 

Eclipse är en granulerad produkt som består av struvit, ammoniumsulfat och kaliumklorid. Med sitt höga och balanserade innehåll av NPK är den en fullgod ersättare till de flesta fossilbaserade NPK-produkter.  I Helsingborg, Lund och Malmö har kommunerna testat produkten på grönytor med mycket gott resultat. 

EkoBalans granuler har testats i spridningsförsök och visat sig fungera bra i centrifugalspridare. Läs mer om försöket på Greppa näringens websida

http://greppa.nu/arkiv/nyhetsarkiv/2020-04-07-fosforgodsel-av-slam-kan-spridas-med-vanliga-maskiner.html

Mindre mängder finns tillgängliga för försök.

daria-nepriakhina-_XR5rkprHQU-unsplash

EkoBalans håller dig uppdaterad

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa om nya tekniker, förändringar i lagstiftning och annat som vi vill dela med oss av.

Gör en beställning

Är du intresserad av att ta del av våra pelleterade kretsloppsgödsel? Lägg en beställning här nedan.