eco: N-kväve

Läs mer om Ekobalans Teknologier

Våra verksamhetsområden

Vad gör vi

Ekobalans kan hjälpa dig

Vi på EkoBalans är intresserade av din verksamhet – Boka ett möte med oss

eco: N-kväve

eco:N är EkoBalans teknologi för utvinning av kväve som ammoniumsulfat, (NH4)2SO4. eco:N är ett hållbart alternativ till avskiljning av kväve med biologiska processer som, till skillnad mot eco:N, omvandlar växttillgängligt kväve i restflöden till luftkväve. Det omöjliggör därmed återföring av kväve till kretsloppet. Biologisk kväverening kräver mycket energi och, förutom kvävgas, bildas även den högpotenta växthusgasen lustgas som ger 300 gångare starkare växthuseffektän koldioxid.

 I eco:N-processen kombineras stripping av ammoniumkväve och kristallisation med tillsats av svavelsyra. Ammoniumsulfat skördas som kristaller i fast form.

Utvunnet kväve är mycket rent med avseende på föroreningar som tungmetaller, eftersom enbart ämnen som kan övergå i gasfas kan följa med flödet till kristallisationssteget. eco:N-utvunnet kväve kan ersätta handelsgödselkväve som har höga växthusgasutsläpp vid produktionen och dessutom behöver fossil energi vars tillgångar är begränsade.

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer om oss eller har några frågor eller funderingar? tveka inte att höra av er.