eco: P-fosfor

Läs mer om Ekobalans Processer

Våra verksamhetsområden

Vad gör vi

Ekobalans kan hjälpa dig

Vi på EkoBalans är intresserade av din verksamhet – Boka ett möte med oss

eco: P-fosfor

eco:P är EkoBalans teknologi för utvinning av fosfor som struvit, MgNH4PO4*6H2O. t ex ur slamavvattningsrejekt på reningsverk med biologisk fosforrening.

Processen är helautomatiserad, effektiv, enkel och robust. Här fälls fosfat ut genom tillsats av magnesiumsalt i en batchvis process med mycket kort uppehållstid. Mikrokristaller av ren struvit avskiljs med EkoBalans egenutvecklade teknik.

Utvunnen fosfor är mycket ren och kadmiumhalten ligger under detektionsnivå. Struviten kan vara ett hållbart alternativ till handelsgödselfosfor.

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer om oss eller har några frågor eller funderingar? tveka inte att höra av er.