EkoBalans erbjuder processer som passar ditt verksamhetsområde

Vi tar fram lämpliga processer för dina restflöden.
Kontakta oss!

pilotanläggning-kväve960px

Process för rötrestförädling

Med denna process kan du återvinna organiskt material, fosfor och kväve ur rötrest. Av dessa fraktioner gör vi sedan nischade gödsel- och jordförbättringsprodukter. Processen är lämplig för rena och näringsrika restflöden från exempelvis biogasanläggning, eller livsmedelsindustri.

ekobalans_slamhantering_180607_396w

Process för slamhantering

I denna process kan du omvandla mindre rena eller näringsfattiga restflöden till ett biokol som kan användas som jordförbättringsmedel.

Process för återvinning av växtnäring vid reningsverk

Med denna process kan du förbättra återvinningen av kväve och fosfor från ditt reningsverk genom att bygga ut befintlig teknik. Den återvunna växtnäringen blir råmaterial till nischade gödsel- och jordförbättringsprodukter. Dessutom får du ett slambiokol, ett värdefullt gödsel- eller  jordförbättringsmedel. Processen är lämplig för slam från reningsverk.

EkoBalans återvinningsverk

Med denna process tar du din rening av restflöden och växtnäringsåtervinning till en helt ny nivå. Denna process kan helt och hållet ersätta konventionell rening och du får ut värdefulla produkter som struvit, ammoniumsulfat, biogas och biokol. Utvunnen fosfor och kväve blir råmaterial till nischade gödsel- och jordförbättringsprodukter. Processen är lämplig för många olika typer av restflöden.

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer om oss eller har några frågor eller funderingar? tveka inte att höra av er.