EkoBalans

#kretsloppsgödsel

En högkvalitativ, cirkulär gödselprodukt för trädgård, grönytor och alla lantbruksgrödor.

Få tillgång till vårt #kretsloppsgödsel redan idag

Tillgänglig i storsäck till odlingssäsongen 2023. Anmäl dig här för en icke-bindande förhandsreservation.

EkoBalans #kretsloppsgödsel är en pelleterad produkt som består av avvattnad och torkad rötrest från biogasproduktion, struvit och ammoniumsulfat, som är utvunna med EkoBalans teknologier, samt kaliumklorid. Med sitt höga och balanserade innehåll av NPK är den en fullgod ersättare till de flesta fossilbaserade NPK-produkter. Därutöver innehåller produkten vitalitetsstärkande mikronäringsämnen och organiskt material som stärker jordens mullhalt.