EkoBalans Kretsloppsgödsel

Våra verksamhetsområden

Vad gör vi

Ekobalans kan hjälpa dig

Vi på EkoBalans är intresserade av din verksamhet – Boka ett möte med oss

EkoBalans Kretsloppsgödsel är en högkvalitativ, cirkulär gödselprodukt för trädgård, grönytor och alla lantbruksgrödor.

Vi erbjuder marknadens första pelleterade och  rötrestbaserade kretsloppsgödsel

EkoBalans Kretsloppsgödsel är en pelleterad produkt som består av avvattnad och torkad rötrest från biogasproduktion, struvit och ammoniumsulfat, som är utvunna med EkoBalans teknologier, samt kaliumklorid. Med sitt höga och balanserade innehåll av NPK är den en fullgod ersättare till de flesta fossilbaserade NPK-produkter. Därutöver innehåller produkten vitalitetsstärkande mikronäringsämnen och organiskt material som stärker jordens mullhalt.

Förhandsreservera din leverans redan idag

Vårt Kretsloppsgödsel kommer att finnas tillgänglig i storsäck till odlingssäsongen 2023. För att förhandsreservera din leverans kontakta oss direkt.

Kretsloppsgödsel som främjar den viktiga goda jordhälsan

God jordhälsa innebär levande jordar med väl fungerande ekosystemprocesser och hög grad av resiliens. Inlagring av kol i marken och minimala läckageförluster av kol och växtnäring är helt avgörande. Och en förutsättning för långsiktigt hållbar produktion av livsmedel och skötsel av grönytor. Vår kretsloppsgödsel ger långsiktigt positiva effekter på din jordhälsa och som skapar förutsättningar för att du ska få en hållbar produktion.

daria-nepriakhina-_XR5rkprHQU-unsplash

EkoBalans håller dig uppdaterad

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa om nya tekniker, förändringar i lagstiftning och annat som vi vill dela med oss av.

Förhandsreservera din beställning idag

Är du intresserad av att ta del av våra pelleterade kretsloppsgödsel? Lägg en beställning här nedan.