Linnéa Kollberg – Utvecklingsingenjör med känsla för långsiktigt samarbete

Med hjälp av olika kompetenser bygger hon funktionella system utan att släppa fokus på de tekniska detaljerna.

Linnéa driver utvecklingen av EkoBalans processer, men ser även till att processerna är kompletta när de levereras till kund, både vad gäller teknisk funktion och dokumentation.

Just nu jobbar hon med design kring en del av eco:N-processen. Hon ser till att få ihop logistiken med alla flöden. Vissa funktioner behöver fungera parallellt med andra och det krävs ett helhetstänk för att greppa över hela processen, samtidigt som de tekniska detaljerna är viktiga. Kunden ska få en teknik som löser dennes problem och som uppfyller kostnadsmässiga krav såväl som krav i lagstiftning och i standarder. Utmaningen är att få ihop pusslet med alla involverade aktörer, all teknik och dokumentation som krävs. Oftast finns det en tidsaspekt med i sammanhanget med flera deadlines att förhålla sig till.

Från tidigare forskningsarbete vid LTH har Linnéa fått en grund i vetenskapligt tänkande och försöksplanering. Med hjälp av sina tidigare erfarenheter och sitt tekniska kunnande kan hon arbeta systematiskt med uppbyggnad av processerna och allt runt dessa. Tekniken är väldigt intressant, men hon vill också få tid för kommunikation med kunder, underentreprenörer och kollegor. Det är en viktig del för att bygga ett långsiktigt samarbete och få arbetet att fungera.

EkoBalans är ett miljöteknikföretag med stora ambitioner. Det finns många fördelar med att få vara med från början och forma arbetssättet. Linnéa har erfarenhet av arbete i små bolag i uppstartsfasen och vet vilka problem som kan uppstå innan alla rutiner och dokumentationshantering finns på plats. Det positiva med mindre bolag är det är enklare att fatta snabba beslut, eftersom avståndet mellan beslut och handling är litet. På EkoBalans är Linnéa delaktig i hela processen och utför många olika uppgifter. Det kan vara mjuka frågor, exempelvis att anordna en träff för att skapa gemenskap mellan medarbetare, kunder och underentreprenörer. Det kan också vara att hitta lösningar på problem i processerna. Om någon vill komma och se en anläggning i drift, drar hon gärna på sig arbetskläderna och visar.

”Det som är mest positivt med att arbeta på EkoBalans är förankringen i verkligheten. Vårt arbete gör skillnad här och nu. Det finns ett behov av att göra en omstrukturering av jordbruket, kanske rent av hela samhället och över hela världen. EkoBalans är ett första steg till en förändring genom att använda resurser från återvunna källor”, säger Linnéa.

Dela inlägget