Anläggningar för livsmedelsindustrin

Låt ditt avfall och avlopp tillhöra din kärnverksamhet - det tjänar du på!

EkoBalans tillverkar och levererar anläggningar för ditt verksamhetsområde

Med våra anläggningar gör du en hållbar investering

Du minskar din tidsåtgång för underhåll, service och kemikaliehantering

Tack vare en väsentligt förbättrad totalekonomi är din investering snabbt lönsam

Satsar du på närproducerade näringsämnen bidrar du till en cirkulär ekonomi

Våra verksamhetsområden

Vad gör vi

Ekobalans kan hjälpa dig

Vi på EkoBalans är intresserade av din verksamhet – Boka ett möte med oss

EkoBalans återvinningsverk

De avloppsströmmar vi renar idag innehåller inte bara föroreningar, utan även växtnäring. Framtidens reningsverk kommer att ha ett bredare uppdrag; både avloppsrening och återvinning.

EkoBalans återvinningsverk är framtidens avloppshantering och med denna teknik kan vi återvinna nästan all fosforn och mer än 75 procent av kvävet i avloppsvattnet. Av dessa växtnäringsämnen gör vi sedan attraktiva gödslings- och jordförbättringsprodukter.

Livsmedelsindustrins miljöpåverkan

Vid konventionell produktion av råvaror till livsmedelsindustrin, som livsmedel och foder används ofta importerad handelsgödsel.

Vad är handelsgödsel?

Handelsgödsel framställs av ändliga naturresurser och med en metod som förbrukar stora mängder fossil energi. Den innehåller samma växtnäringsämnen som naturgödsel; kväve, fosfor och kalium. Skillnaden är att de består av lättlösliga salter, som växterna lätt tar upp. Eftersom växtnäringen är lättlöslig kan den också lätt transporteras bort av regnvattnet till närliggande vattendrag och orsaka övergödning, vilket ger döda bottnar, giftiga algblomningar och igenväxta vattendrag. Det behöver vara en balans mellan tillförd och bortförd näring på åkern för att undvika utlakning av växtnäring. Desvärre finns det inga begränsningar hur mycket kväve och fosfor som får spridas med handelsgödsel, utan det är bara grödans behov som styr.

Handelsgödsel ger stor klimatpåverkan både genom utsläpp av växthusgaser i samband med tillverkning och utsläpp av lustgas vid användning. Fosfor och kalium framställs ur ändliga naturresurser, vilket gör att handelsgödsel inte är ekologiskt hållbar.

Låt dina restflöden ersätta handelsgödsel

Dagens lantbruk är till stor del beroende av handelsgödsel som framställts av ändliga resurser och med användning av fossil energi. Med hjälp av EkoBalans lösningar kan restflöden från livsmedelsindustrin bli värdefulla kretsloppsgödselmedel som kan ersätta handelsgödsel.

Restflöden med högt innehåll av växtnäring renas, koncentreras och behandlas med eco:P och eco:N där näringsämnen  tas tillvara. Utvunnen näring kan förädlas till närproducerade organiska gödselprodukter för ett mer hållbart lantbruk.

Läs mer om tekniken för behandling av näringsrika avlopp.

Restflöden med lågt näringsinnehåll, exempelvis halm, kan behandlas med eco:S. Resultatet blir biokol, ett jordförbättringsmedel med många positiva egenskaper.

Läs mer om behandlingsteknik för näringsfattiga avlopp.

EkoBalans rådger dig

Vi erbjuder rådgivning vid ansökan för miljötillstånd

Kontakta oss genom telefon alternativt e-post eller fyll i formuläret nedan.

shutterstock_64637491

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer om oss eller har några frågor eller funderingar? tveka inte att höra av er.