Livsmedelsindustrin

Låt ditt avfall och avlopp tillhöra din kärnverksamhet - det tjänar du på!

Utmaningar

Livsmedelskedjan är sårbar. Den behöver bli mer robust för att stå stadig vid olika typer av kriser. Därför är en cirkulär livsmedelsnäring en nödvändighet. En förutsättning för att få en mer cirkulär livsmedelsnäring är att ta hand om de outnyttjade resurserna som finns i hela livsmedelskedjan.

Vår lösning

EkoBalans hjälper er identifiera och hitta ett större värde i de restflöden som kommer från produktion av livsmedel. Genom en investering i vår förädlingsanläggning behandlas flödena med våra lösningar eco:P, eco:N och eco:S för att ta tillvara näringsämnen och organiskt material. De utvunna fraktionerna kan sedan köpas upp av oss för att användas som råvara i vår produktion av gödsel och jordförbättringsmedel.

Resultatet

Våra lösningar leder till nya och bättre affärer, minskad klimatpåverkan och bidrar till ökad självförsörjning.

Genom att implementera strategier för resursflöden och kretsloppshantering kan du se över hur ditt avfall och avlopp kan omvandlas till användbara resurser. Hantering och omvandling av avfall och avlopp kan minska kostnader, minimera negativa miljökonsekvenser och skapa ekonomiska fördelar. Att visa ditt engagemang för hållbarhet och cirkulär ekonomi kan också förbättra ditt varumärkes rykte och locka kunder som är mer medvetna om miljöfrågor. 

Det är viktigt att undersöka och analysera vilka specifika möjligheter som passar din verksamhet bäst. Vi är experter på området och kan hjälpa er att maximera fördelarna och minimera riskerna.

Vill du veta mer?

Vi hjälper dig att skräddarsy en strategi som passar dina specifika processer. Kontakta oss genom telefon alternativt e-post eller fyll i formuläret nedan.

 

Livsmedelsindustrins miljöpåverkan

Vid konventionell produktion av råvaror till livsmedelsindustrin, som livsmedel och foder används ofta importerad handelsgödsel.

Vad är handelsgödsel?

Handelsgödsel framställs av ändliga naturresurser och med en metod som förbrukar stora mängder fossil energi. Den innehåller samma växtnäringsämnen som naturgödsel; kväve, fosfor och kalium. Skillnaden är att de består av lättlösliga salter, som växterna lätt tar upp. Eftersom växtnäringen är lättlöslig kan den också lätt transporteras bort av regnvattnet till närliggande vattendrag och orsaka övergödning, vilket ger döda bottnar, giftiga algblomningar och igenväxta vattendrag. Det behöver vara en balans mellan tillförd och bortförd näring på åkern för att undvika utlakning av växtnäring. Desvärre finns det inga begränsningar hur mycket kväve och fosfor som får spridas med handelsgödsel, utan det är bara grödans behov som styr.

Handelsgödsel ger stor klimatpåverkan både genom utsläpp av växthusgaser i samband med tillverkning och utsläpp av lustgas vid användning. Fosfor och kalium framställs ur ändliga naturresurser, vilket gör att handelsgödsel inte är ekologiskt hållbar.

Låt dina restflöden ersätta handelsgödsel

Dagens lantbruk är till stor del beroende av handelsgödsel som framställts av ändliga resurser och med användning av fossil energi. Med hjälp av EkoBalans lösningar kan restflöden från livsmedelsindustrin bli värdefulla kretsloppsgödselmedel som kan ersätta handelsgödsel.

Restflöden med högt innehåll av växtnäring renas, koncentreras och behandlas med eco:P och eco:N där näringsämnen  tas tillvara. Utvunnen näring kan förädlas till närproducerade organiska gödselprodukter för ett mer hållbart lantbruk.

Läs mer om tekniken för behandling av näringsrika avlopp.

Restflöden med lågt näringsinnehåll, exempelvis halm, kan behandlas med eco:S. Resultatet blir biokol, ett jordförbättringsmedel med många positiva egenskaper.

EkoBalans rådger dig

Vi erbjuder rådgivning vid ansökan för miljötillstånd

Kontakta oss genom telefon alternativt e-post eller fyll i formuläret nedan.

shutterstock_64637491

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer om oss eller har några frågor eller funderingar? tveka inte att höra av er.