Nyheter

Senaste nytt om Ekobalans

Produktion och ökad Självförsörjning med avloppsgödsel

Genom att bättre sluta livsmedelssystemets #kretslopp av #växtnäring får jordbruket lokal #gödsel, självförsörjningen ökar, #övergödningen och #klimatutsläppen från livsmedels- och avloppssystemen minskar. Det hävdar tolv forskare från #SLU i en debattartikel – läs den här! https://www.landlantbruk.se/debatt/klimatsmart-produktion-och-okad-sjalvforsorjning-med-avloppsgodsel/

Hög kvalitet på EkoBalans kretsloppsgödsel

EkoBalans gödselprodukter av restflöden från biogasproduktion och reningsverk går att hantera och sprida på samma sätt som handelsgödsel. Se rapport från rapport från RISE Jordbruk

Slamutredningen är här

Regeringens sedan länge väntade utredning om slamspridningsförbud och krav på fosforåterföring är här. Utredarna föreslår två scenarier för slamspridning, totalt förbud eller förbud med undantag

Bra nyheter från ekobalans

Bäste affärskollega, Vill på detta enkla sätt ge dig följande positiva nyheter från EkoBalans. Avtalen haglar in på EkoBalans! Kul tycker vi! Vi lägger till ytterligare ett

Populära Nyheter

Produktion och ökad Självförsörjning med avloppsgödsel

Genom att bättre sluta livsmedelssystemets #kretslopp av #växtnäring får jordbruket lokal #gödsel, självförsörjningen ökar, #övergödningen och #klimatutsläppen från livsmedels- och avloppssystemen minskar. Det hävdar tolv forskare från #SLU i en debattartikel – läs den här! https://www.landlantbruk.se/debatt/klimatsmart-produktion-och-okad-sjalvforsorjning-med-avloppsgodsel/