Nyheter

Senaste nytt om EkoBalans

Produktion och ökad Självförsörjning med avloppsgödsel

Genom att bättre sluta livsmedelssystemets #kretslopp av #växtnäring får jordbruket lokal #gödsel, självförsörjningen ökar, #övergödningen och #klimatutsläppen från livsmedels- och avloppssystemen minskar. Det hävdar tolv forskare från #SLU i en debattartikel – läs den här! https://www.landlantbruk.se/debatt/klimatsmart-produktion-och-okad-sjalvforsorjning-med-avloppsgodsel/

Hög kvalitet på EkoBalans kretsloppsgödsel

EkoBalans gödselprodukter av restflöden från biogasproduktion och reningsverk går att hantera och sprida på samma sätt som handelsgödsel. Se rapport från rapport från RISE Jordbruk

Slamutredningen är här

Regeringens sedan länge väntade utredning om slamspridningsförbud och krav på fosforåterföring är här. Utredarna föreslår två scenarier för slamspridning, totalt förbud eller förbud med undantag

Populära Nyheter

God Jul och Gott nytt 2021!

Har ditt 2020 varit lika spännande och omvälvande som vårt? Om vi ska välja ut ett område som har gjort stora framsteg så är det

Våra processer i praktiken

Vi pratar ofta om resursflöden och det beror på att vi ser att det finns viktiga ämnen i samhällets avfall. Hela vår idé är just