Prisad för att vända miljöproblem till vinst

I stället för att se avfall och restflöden som problem som medför höga kostnader att göra sig av med, kan de bli vinstgivande tillgångar.

Vi står inför ett paradigmskifte menar Gunnar Thelin. Om vi är sju miljarder människor i världen kan vi inte fortsätta med en matproduktion som är baserad på ändliga resurser. Det säger sig självt att vi måste börja hushålla med växtnäring. Det är en global överlevnadsfråga – för det går inte att producera mat utan växtnäring.

Läs hela artikeln i Analys Samhälle med fokus på Sverige här >>

Dela inlägget