Runar Åsly – projektansvarig med många trådar att dra i

Genom insikt om kundens situation och ett tekniskt kunnande kan han analysera och värdera olika tekniska lösningar på kundens problem. Han kan se nya perspektiv och på så sätt hitta förändringsmöjligheter både i kundens verksamhet och EkoBalans teknik.

Runar har ett brett uppdrag inom EkoBalans då hans roll är att både att leda projekt och utveckla affärer. Bredden passar honom utmärkt eftersom han är utbildad inom technology management och dessutom har erfarenhet som yrkesofficer. Med dessa kunskaper och erfarenheter i bagaget har han förmåga att se kritiska detaljer i teknikorienterade projekt och att prioritera och åtgärda dem. Han har också en lång bakgrund inom produkt- och projektutveckling inom komplexa system som är till nytta för att EkoBalans kunder ska få rätt lösning.

EkoBalans anläggning för utvinning av kväve som fast ammoniumsulfat ur restflöden, eco:N, har under en tid testats och utvärderats på en pilotanläggning vid Hammarby sjöstadsverk i Stockholm. Nu ska den flyttas till en annan verksamhet och startas upp. Den första tanken är kanske, som Runar själv uttrycker det: ”Hur svårt kan det vara?”

Men komplext kan det vara med logistiken och att samordna alla aktörer, men det hindrar knappast Runar.

”Det ska vara kul att jobba”, säger han. ”Särskilt att få saker att hända och helst om någon säger att det där klarar du inte av.”

I arbetet med affärsutveckling vill han gärna förstå kundens problem och lägger stor vikt vid att kunna erbjuda lämpliga lösningar. För behoven ser olika ut hos olika kunder och det finns ingen universallösning för alla verksamheter. Han är noga med att poängtera att kunden är expert i fråga om sina egna utmaningar och själva problemet som ska lösas.

I samarbete med kund gillar han att nyttja sin tekniska kompetens för att utmana kunden att se olika möjligheter till lösningar. Med en öppen diskussion kring förändringsmöjligheter och anpassning kan de tillsammans landa i den optimala lösningen utifrån såväl ett affärsmässigt som tekniskt perspektiv.

EkoBalans är ett miljöteknikföretag som säljer anläggningar med processer vilka uppfyller framtidens krav i cirkulära system. Företaget har ett prestigelöst klimat som Runar trivs att arbeta i. Han föredrar en organisation där man öppet kan ifrågasätta saker och ting, eftersom konstruktiv kritik kan leda till lärande och förståelse, och i förlängningen tillväxt och utveckling av både företag och anställda.

EkoBalans verksamhet är en del av framtiden och för Runar är det viktigt att arbeta i en kontext han tror på. Runt omkring i världen ser vi hur behovet av miljöfrämjande teknik bara ökar. Och det behövs en omställning snabbt. Så som vi lever nu är inte hållbart.

”Marknaden är mogen”, konstaterar Runar. ”Nu hänger det bara på oss. Vi måste kavla upp ärmarna och leverera.”

Dela inlägget

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email
Dela på pinterest