Value Waste

Våra verksamhetsområden

Vad gör vi

Ekobalans kan hjälpa dig

Vi på EkoBalans är intresserade av din verksamhet – Boka ett möte med oss

EkoBalans tillverkar gödsel- och jordförbättringsmedel ur europeiskt bioavfall

EkoBalans har blivit utvalda att leverera spetskompetens inom kväveavskiljning ur våta flöden. I Murcia,Spanien, kommer vi att bygga upp utrustning för avvattning av det separat insamlade och rötade bioavfallet och en anläggning för vår unika eco:N-process. Med eco:N kommer vi att utvinna kväve ur rejektet från avvattning av rötresten.

Vi utvinner kväve i fast form, vilket gör det möjligt att sedan tillverka gödsel- och jordförbättringsprodukter som kan användas på samma sätt och med samma maskinpark som mineralgödsel. Av den anledningen kommer vi även att bistå projektet med kunskaper och teknik för tillverkning och produktifiering av ett hållbart och kostnadseffektivt gödsel- och jordförbättringsmedel.

Value Waste gör det möjligt för oss att visa exempel på hur våra processer kan tillämpas i praktiken och hur de bidrar till bättre utnyttjande av avfallets användbara beståndsdelar.

Europeiskt bioavfall en resurs

Visste du att varje europeisk medborgare genererar i genomsnitt 200 kilo kommunalt bioavfall varje år, vilket innebär att det totalt produceras mellan 118 och 138 miljoner ton bioavfall i EU årligen. Detta är avfall vars resurser inte tas tillvara eftersom de ofta deponeras. Det behövs alltså ett återvinningssystem för bioavfall i Europa, men de stora utmaningarna är att kunna integrera ett sådant system i städerna och att tillverka kostnadseffektiva produkter med högt marknadsvärde.

Tillverkning av livsmedel och foder i EU är beroende av många aspekter, exempelvis tillgång på näringsämne, som fosfor och kväve. Dagens växtnäringsförsörjning är problematisk då fosforkällor är ändliga resurser och produktionen av kvävebaserade gödningsmedel är mycket energikrävande. Dessutom påverkas klimatet negativt då fossil energi ofta används. Det finns därmed ett behov av gödsel- och jordförbättringsmedel producerade av återvunna material och där EkoBalans teknik kan vara en del av lösningen.

Value Waste-projektet

Value Waste är ett europeiskt initiativ som har beviljats finansiering av Europeiska kommissionen inom ramen för programmet Societal Challenge. Inom sitt ämne är det dessutom ett av endast två projekt som finansieras av Europeiska kommissionen i Horisont 2020-programmet.

Projektet startade 2018 och är ett samarbete mellan 17 deltagare från 6 olika länder: CETENMA (Spanien) som också är koordinator i projektet, Innovarum (Spanien), Savonia University of Life Sciences (Finland), CESPA Servicios Urbanos de Murcia (Spanien), Ayuntamiento de Murcia (Spanien), ITAINNOVA (Spanien), Unibio AS (Danmark), Agro Business Park (Danmark), UNE (Spanien), Nutrients Recovery Systems (Belgien), EkoBalans Fenix AB (Sverige), INDEREN (Spanien), GAIKER (Spanien), ENTOMO (Spanien), SEAH (Frankrike), Kalundborg Kommune (Danmark) och European Biomass Industry Association (Belgien).

Projektet kommer att pågå under 4 år och ha en total budget på 10 miljoner euro.

Läs mer om Value Waste-projektet här!

Horizon 2020 European Union Funding for Research & Innovation

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No 818312

Intresserad av att ta del av Ekobalans erbjudande?

Tveka inte att höra av er!