eco: S-organiskt

Läs mer om Ekobalans teknologier

Våra verksamhetsområden

Vad gör vi

Ekobalans kan hjälpa dig

Vi på EkoBalans är intresserade av din verksamhet – Boka ett möte med oss

eco: S-organiskt

 eco:S är ett koncept där vi kombinerar tekniska lösningar från olika underleverantörer med EkoBalans egna. Vi levererar en komplett process som omvandlar förorenade organiska restflöden, exempelvis slam, till biokol och energi.

I processen pyrolyseras torkade organiska restflöden i en gastät ugn med effektiv avskiljning av kadmium och fullständig destruktion av smittbärande organismer och oönskade organiska föroreningar. Pyrolysugnen värms av heta rökgaser från förbränning av energirika gaser från pyrolysprocessen. Energiöverskott från processen kan användas till torkning av substrat före pyrolys.

Med eco:S gör vi det möjligt att hållbart återföra fosfor och andra näringsämnen i slam och andra förorenade restflöden.

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer om oss eller har några frågor eller funderingar? tveka inte att höra av er.