Nelson Garden och EkoBalans satsar på kretsloppsgödsel

Trädgårds- och odlingsföretaget Nelson Garden har inlett ett samarbete med kretsloppsföretaget EkoBalans för att ta fram kretsloppsgödsel för fritidsodling. Gödningen är baserad på näringsämnen som tas tillvara ur rester från biogasproduktion.

– Jord med mycket liv är en förutsättning för att allt vi odlar ska må bra. Genom att sköta om jorden vi odlar i får vi friskare växter och hemodlad mat som smakar mer. Därför är vi väldigt glada över att erbjuda cirkulära gödselprodukter för konsumenter tillsammans med EkoBalans, säger Martin Borgström, vd på Nelson Garden.

Samarbetet mellan Nelson Garden och EkoBalans syftar till att erbjuda fritidsodlare gödselprodukter som både är cirkulära och bidrar till en bättre jordhälsa. Arbetet med en första gemensam produkt pågår för fullt och målsättningen är att kunna erbjuda marknaden ett kretsloppsgödsel till nästa odlingssäsong.

De centrala näringsämnena i gödsel är fosfor, kväve och kalium. Men fosfor och kalium kommer i dag från gruvor, vilket innebär stor påverkan på miljö och klimat. Kvävegödningen tillverkas med sekelgamla metoder som också orsakar stora utsläpp. Samtidigt innehåller rötresterna från Sveriges biogasanläggningar stora mängder näringsämnen som EkoBalans tar tillvara för att tillverka gödsel.

– Det är inte hållbart att fortsätta gräva upp nya råvaror för att tillverka gödsel. Vi säkrar en gödselproduktion som både är lokal och cirkulär och som kommer från de rester vi redan har i samhället. Samarbetet med Nelson Garden ger oss möjlighet att bidra till en cirkulär omställning även bland fritidsodlare, säger Erik Kvarmo, vd på EkoBalans.

De nya gödselprodukterna baseras på EkoBalans process för att ta tillvara näringsämnena från resterna efter biogasproduktion. Näringsämnen och mullämnen sätts sedan samman till koncentrerade och nischade gödselmedel, fria från skadliga ämnen och helt baserade på återvunna råvaror.

– Människor som odlar kommer närmare naturen, mår bättre och känner glädje och stolthet. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med Nelson Garden som gör det möjligt att erbjuda fler fritidsodlare gödselprodukter som gör extra gott både för plantor och jordhälsa, säger Gunnar Thelin, grundare av EkoBalans.

För mer information, kontakta gärna:
Lovisa Back, kommunikations- och hållbarhetschef Nelson Garden, +46 73-125 12 22, lovisa.back@nelsongarden.com
Erik Kvarmo, vd EkoBalans, +46 72-203 79 31, erik.kvarmo@ekobalans.se

Fakta: Nelson Garden
Nelson Garden är ett av Nordens största trädgårds- och odlingsföretag. Vår vision är ett friskare samhälle, där odling ger människor glädje och stolthet och bidrar till fler växter och djur omkring oss. Vi vill hjälpa fler att komma närmare naturen genom odling, oavsett var de bor. Läs mer på www.nelsongarden.se

Fakta: EkoBalans
EkoBalans är ett kretsloppsföretag med fokus på att ta hand om näringsämnen som kväve och fosfor från reningsverk och samtidigt skilja ut gifter och tungmetaller. Näringsämnena sätts samman till gödselmedel som är helt baserade på återvunnen växtnäring och fria från föroreningar. Läs mer på www.ekobalans.se

Fakta: Kretsloppsgödsel
Konstgödsel innehåller framför allt fosfor, kväve och kalium. Fosforn bryts i gruvor och innehåller ofta tungmetaller. Den brutna fosforn är också en ändlig råvara, liksom kalium. Kväve finns i stora mängder i atmosfären, men fångas in genom en metod som bygger på förbränning av fossilgas och orsakar stora klimatutsläpp. Därefter byggs beståndsdelarna ihop till gödselmedel som även innehåller mullämnen, som är viktiga för jordens struktur och en förutsättning för mikrolivet i jorden. Genom att använda rötrester som bas till gödning skapas ett cirkulärt flöde, som minskar behovet av gödsel från jungfruliga råvaror.

Dela inlägget