Ekobalans Fenix AB och Purac AB ingår samarbetsavtal

Enligt avtalet ska Purac, i de fall som anses lämpliga, marknadsföra EkoBalans teknologier och expertis till bl.a. reningsverk.

– Detta ökar sannolikheten för oss att skapa fler affärer med reningsverk som hanterar stora näringsrika restflöden. Att Purac vill samarbeta med oss är en bekräftelse på vår affärsidé och teknologi, säger Gunnar Thelin.

I slutet på 2015 ingick Ekobalans en avsiktsförklaring med en svensk mejerijätte. Avtalet finslipas i skrivande stund och man räknar med att vara igång under sensommaren med en fosforsåtervinningsanläggning på mejeriet. EkoBalans utvecklar sin satsning på fosfor- och kväveåtervinning hos livsmedelsindustrin.

– Vi jobbar inom fyra olika segment inom livsmedelsbranschen: mejeri, fisk, slakteri och potatis. Vi har långt gångna förhandlingar och implementeringar av vår teknologi inom alla de benen, säger VD Axel Granlund.

Ekobalans Fenix grundades 2008 och har i dag sex anställda. 

– Vi kommer att växa inom en snar framtid, dels omsättningsmässigt men framför allt behöver vi mer personal, säger Axel Granlund.

För miljöteknikföretaget Purac innebär samarbetsavtalet tillgång till Ekobalans kunnande och teknologi. Detta passar väl in i verksamheten och fosforåtervinning kan tillämpas inom såväl avloppsvattenrening som i biogasproduktionsanläggningar.

– Resurshushållning och återvinning av ändliga resurser som fosfor kommer att få allt större betydelse och Sverige ligger väl framme inom detta område, säger Jonas Fack, VD på Purac.

Purac har sitt huvudkontor i Lund och 150 anställda i fyra länder. 2015 uppgick företagets omsättning till mer än 700 miljoner kronor.

Dela inlägget