Nydanande anläggning för framtidens kretsloppsgödsel byggs av EkoBalans i samarbete med Wrams Gunnarstorps Gods

Ekobalans Kretsloppsgödsel

Kretsloppsföretaget EkoBalans Fenix AB skriver avtal med Wrams Gunnarstorp Gods i Bjuv om etablering av anläggning för förädling av rötrest från biogasproduktion. Rötresten, som idag sprids på Wrams Gunnarstorps ägor som flytgödsel, kommer EkoBalans att avvattna för sedan att torka den fasta fasen. Den våta fasen från avvattningen, som innehåller huvuddelen av rötrestens kväve och kalium, kommer användas av Wrams Gunnarstorp i ett modernt näringsbevattningssystem. Det ger möjlighet att anpassa näringstillförseln till när behoven finns hos grödan på ett helt annat sätt än idag och innebär att körning med tunga ekipage på åkermarken kraftigt kan begränsas.

”Med de miljömässiga utmaningar vi står inför är det viktigt att tänka nytt i hur vi återvinner och optimerar utnyttjande av våra resurser för framtida generationer. Torka är redan ett problem i Sverige, och genom samarbetet med EkoBalans ser vi möjlighet för ett innovativt sätt att bevattna och näringssätta våra grödor” säger Rudolf Tornerhjelm på Wrams Gunnarstorps Gods. 

Den torkade fastfasen kommer disponeras av EkoBalans och användas som bas i produktion av pelleterad kretsloppsgödsel, en produkt som innehåller växtnäring i en organisk matris, vilket gynnar jordhälsa och långsiktighet i lantbruket.

”Vi på EkoBalans är stolta över samarbetet med Wrams Gunnarstorp och den möjligheten för synergier och utveckling vi ser i det som planeras här i Bjuv. Avtalet visar på att våra teknologier och kompetens ligger helt rätt i tiden. Vi ser fram emot att komma i gång med bygget och att kunna leverera den första batchen av kretsloppsgödsel till odlingssäsongen 2022.” säger Erik Kvarmo, VD på EkoBalans Fenix AB.

Anläggningen i Bjuv kommer när den står klar producera kretsloppsgödsel och EkoBalans ser ljust på framtiden med hög efterfrågan på cirkulära produkter inom lantbruk och grönytor. 

”Vi måste tänka nytt och regenerativt i hur vi använder våra resurser. Att recirkulera växtnäring och kol i restflöden är det enda rätta i en cirkulär framtid med krav på långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion och bättre jordhälsa.” avslutar Erik Kvarmo.

Följ gärna EkoBalans utveckling och resa på LinkedIn

 

Dela inlägget